מספר טלפון


2474340 - 02 עלי מחמד ג'אבר רביע
2474341 - 02 סאכב מחמוד ג'מיל נאצר
2474342 - 02 עבדאללה מחמוד ג'מיל נאצר
2474343 - 02 ח'צ'ר מחמד עבדאלעזיז חמיד
2474344 - 02 צלאח מחמוד ג'מיל נאצר
2474345 - 02 ת'אייד מחמד מרשד ג'מהור
2474346 - 02 יוסף מצטפא יוסף חמיד
2474348 - 02 ע'אזי צאלח חמדאללה חמיד
2474349 - 02 עפיף פאיז יחיא חמיד