מספר טלפון


2474351 - 02 חרבי מחמד עבדאלעזיז חמיד
2474352 - 02 נאאל מחמד מחמד רביע
2474353 - 02 ח'אלד צאלח חמד אללה חמיד
2474354 - 02 עלי מחמוד אחמד חמד
2474355 - 02 עזמי יונס צפא יונס
2474356 - 02 קאסם צאלח חמד אללה חמיד
2474357 - 02 נג'חי ע'אלב עמר ג'מהור
2474358 - 02 יוסף עמר אסמאעיל ג'מהור
2474359 - 02 מחמד מוסא מצטפא רביע