מספר טלפון


2474362 - 02 אנור מחמד מחמוד עבד אללטיף
2474363 - 02 איוב מחמד אסמאעיל ג'מהור
2474365 - 02 ענאן מחמד אסמאעיל ג'מהור
2474366 - 02 ראשד אסעד עבדאלג'ליל חמיד
2474367 - 02 ח'צ'ר מחמד מחמד רביע
2474368 - 02 וג'יה אסעד עבדאלג'ליל חמיד
2474369 - 02 סעיד עודה מסעוד חמיד