מספר טלפון


2474370 - 02 סאמר אחמד מחמד ג'מהור
2474371 - 02 דאוד אחמד שחאדה רביע
2474373 - 02 האני טאלב עבדאללה עסמאן
2474374 - 02 חמאד מפלח מצטע'א אבו ד'הב
2474375 - 02 ח'אלד מחמוד עבדאללה אלמטרי
2474376 - 02 נור מחמד עבד אללה אלמטרי
2474377 - 02 עבדאלראוף אחמד שחאדה רביע
2474378 - 02 פיצל מחמד אחמד חמד
2474379 - 02 עטא אללה ד'יב מחמד חמיד