מספר טלפון


2474380 - 02 דאוד נמר חמאד עצפור
2474383 - 02 נאג'י חסן עבדאללה ג'מהור
2474384 - 02 עוני אסחק עבדאלע'ני רביע
2474385 - 02 מחמד חסן חמאד אבו דיה
2474387 - 02 כאיד יונס עבדאלע'ני הנדי
2474388 - 02 פאאד מחמד עלי רביע
2474389 - 02 מרים צאלח חנאוי