מספר טלפון


2474400 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2474401 - 02 ח'צ'ר מחמד עבדאלעזיז חמיד
2474402 - 02 נצ'אל מוסי סארי חמיד
2474403 - 02 מחמד פרח עלא ג'מהור
2474404 - 02 יחיי צברי עבד אללטיף ג'מהור
2474405 - 02 מאמון עבדאלרחמן מחמד ד'הב
2474406 - 02 ט'אפר עבדאלכרים מרשד רביע
2474407 - 02 מחמד מצטפי עארף ג'מהור
2474408 - 02 ענאן עלי אחמד חמיד
2474409 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה