מספר טלפון


2474410 - 02 סאאר עלי אחמד חמיד
2474411 - 02 מהדי מחמד מחמוד ג'מהור
2474412 - 02 מחמד חסן מצטפא רביע
2474413 - 02 נעים מחמד מצטפי שחאדה
2474414 - 02 מנצור אסעד אחמד חמיד
2474415 - 02 מאמון עבדאלרחמן מחמד ד'הב
2474416 - 02 נוח אחמד ראע'ב רביע
2474417 - 02 אחמד מחמוד דאווד חמיד
2474418 - 02 סעיד עודה מסעוד חמיד
2474419 - 02 אחמד עבדאללה עלא רביע