מספר טלפון


2474460 - 02 מרכז אלמנת'דא אלסקאפי
2474461 - 02 ענאן עלי אחמד חמיד
2474462 - 02 מוסא עמראן יוסף רביע
2474463 - 02 מחמד ת'ופיק אחמד ג'מהור
2474464 - 02 חלימה עבדאללה מצטפא רביע
2474465 - 02 צלאח אלדין ח'ליל דרויש אלשסח'
2474466 - 02 ח'אלד מחמד סלים חמיד
2474467 - 02 אסמאעיל מחמד אסמאעיל ג'מהור
2474469 - 02 יחיא פאיז יחיא חמיד