מספר טלפון


2474471 - 02 מחמד צאלח מסעוד חמיד
2474472 - 02 מחמד צאלח מסעוד חמיד
2474473 - 02 עבדאללה מטיר עלי ג'מהור
2474474 - 02 כארם מחמוד עארף ג'מהור
2474475 - 02 מוסא עמראן יוסף רביע
2474476 - 02 עאישה עבדאלמג'יד מחמד נאצר
2474477 - 02 אמל אבראהים מחמד פקיה
2474478 - 02 רשאד מחמד רשיד רביע
2474479 - 02 מחמד ח'ליל מחמד ג'מהור