מספר טלפון


2474500 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2474509 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי