מספר טלפון


2474600 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2474609 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי