מספר טלפון


2474700 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2474709 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה