מספר טלפון


2761000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטניה עמומי
2761002 - 02 מדרסה ד'כור אלעבידיה אלסאנויה
2761003 - 02 מחמוד מחמד סלאמה רבאיעה
2761004 - 02 אחמד עבד אללה מחמד אלעצא
2761005 - 02 שרכה באצאת' אלעבידיה ואלת'עאמרה
2761007 - 02 אחמד מחמד דרויש אלעצאה
2761008 - 02 עלי אחמד עלי עודה אללה
2761009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטניה עמומי