מספר טלפון


2761011 - 02 בלדיה אלעבידיה
2761012 - 02 עלי מחמד עלי חסאסנה
2761013 - 02 עלי מחמד חסין חסאסנה
2761014 - 02 אסמאעיל אחמד עאצי אלעצא
2761016 - 02 מדרסה בנאת' אלעבידיה אלסאנויה
2761017 - 02 חסן עדנאן מחמד אלרדאידה
2761018 - 02 ג'מאל מחמוד חסן רדאידה
2761019 - 02 נור אלדין מחמוד סעאדה אלעצא