מספר טלפון


2761021 - 02 מחמד סעאדה דרויש אלעצא
2761022 - 02 יונס עבד ח'ליל רדאידה
2761023 - 02 מחמוד קאסם מחמוד רדאידה
2761025 - 02 מחמוד אחמד עלי אלעצא
2761026 - 02 מחמד יונס סלים אלעבידיה
2761027 - 02 סאמי עלי עבד אללה צאפי
2761028 - 02 מאהר עלי עבד אללה אלצאפי
2761029 - 02 אחמד יוסף אחמד צאפי