מספר טלפון


2761050 - 02 ג'מיל מסעוד דרויש אלעצא
2761051 - 02 מחמד ג'מיל מסעוד אלעצא
2761052 - 02 עאמר מחמד אחמד דאר עלי
2761053 - 02 ח'אלד מחמד אחמד עאצי
2761055 - 02 עלי מוסא מחמד רדאידה
2761056 - 02 יוסף מחמד יוסף רבאיעה
2761057 - 02 אחמד דאווד חסין דרויש
2761058 - 02 אמין מחמד עודה אלרדאידה
2761059 - 02 נצ'אל ח'ליל מחמד צאפי אלחג'