מספר טלפון


2761070 - 02 מחמד סלימאן סאלם צלאח
2761071 - 02 אסמאעיל סלימאן סאלם צלאח
2761072 - 02 עלי מחמד מחמוד רדאידה
2761074 - 02 עבד מחמד מנצור רדאידה
2761075 - 02 מחמוד מחמד סעאדה אלעצא
2761076 - 02 מחמד עלי אחמד צאפי
2761077 - 02 בסאם יוסף אחמד צאפי
2761079 - 02 מחמד טאהר אחמד עיסא