מספר טלפון


2761090 - 02 מחמד מחמוד עודה צאפי
2761091 - 02 עדנאן טה סלימאן סלימאן
2761092 - 02 חסן ח'אלד עלי רדאידה
2761093 - 02 מחמוד דאווד עבד רדאידה
2761094 - 02 חאבס אסמאעיל חסין אלעצא
2761095 - 02 עלי מחמוד עבד אלרדאידה
2761096 - 02 מחמד דאווד עבד רדאידה
2761097 - 02 מחמד ח'ליפה עלי אלעצא
2761098 - 02 ג'מיל צאלח מחמד חסאסנה
2761099 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפסטיניה