מספר טלפון


2761100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2761101 - 02 אנור ח'אלד סלאמה ג'דוע
2761102 - 02 מחמוד עבד אללה מחמד אלעצא
2761103 - 02 עלי מחמוד אחמד עיסא אלעצא
2761104 - 02 ח'אלד יוסף אחמד צאפי
2761105 - 02 באסם יוסף אחמד צאפי
2761106 - 02 מחמד יוסף אחמד צאפי
2761108 - 02 מחמד אחמד עלי רדאידה
2761109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR