מספר טלפון


2761110 - 02 עזיז מחמוד מצטפא אלעצא
2761111 - 02 שאכר עלי חסן רדאידה
2761113 - 02 סעוד ג'מיל מחמד צאפי
2761114 - 02 אכרם מחמוד חסן רדאידה
2761115 - 02 סאלם חמדאן סלאמה חסאסנה
2761117 - 02 ת'יסיר מחמוד מחמד עבד אללה
2761118 - 02 טאלב חסן אחמד עסמאן
2761119 - 02 יוסף מחמד עלי חסאסנה