מספר טלפון


2761140 - 02 עלי מחמוד אחמד אלעצא
2761141 - 02 האדי סאלם עלי צלאח
2761142 - 02 אמין מחמד עודה צאפי
2761143 - 02 מחמד מטר חסין רדאידה
2761144 - 02 רוצ'ה אלאצלאח אלח'יריה אלאג'ת'מאעיה
2761145 - 02 מחמד מחמוד עיד צלאח
2761146 - 02 עאמר אבראהים עבד אללה סלאמה
2761147 - 02 מחמד יוסף אסעד צלאח
2761148 - 02 מחמוד אסעד מוסא מבארך
2761149 - 02 מחמד אסעד מוסא מבארך