מספר טלפון


2761150 - 02 אסמאעיל אחמד חסן מצלח
2761151 - 02 סמיח ח'לף סלמאן חמידאן
2761153 - 02 זכריא אחמד עליאן צאפי
2761154 - 02 ח'אלד מחמד מחמוד רדאידה
2761155 - 02 בסאם מוסא מחמד צלאח
2761156 - 02 עלי מחמד אחמד רדאידה
2761157 - 02 אחמד מחמד אחמד רדאידה
2761158 - 02 עיסא עלי מחמד ג'אבר אלרדאידה
2761159 - 02 סמיר עטא עבד אלמעטי חסאסנה