מספר טלפון


2761160 - 02 אסמאעיל אחמד ח'לף אלעצא
2761161 - 02 מחמוד מחמד ח'לף אלעצא
2761162 - 02 אמין מחמד אחמד רדאידה
2761163 - 02 אחמד סלימאן מחמד רדאידה
2761164 - 02 סלימאן מחמד עליאן צאפי
2761165 - 02 עזיז סלימאן מחמד אלעבידיה
2761166 - 02 ח'ליל מחמד מוסא צלאח
2761167 - 02 מחמוד אחמד עלי רדאידה
2761168 - 02 טאלב מחמד מנצור רדאידה
2761169 - 02 מחמד אחמד עליאן עיסאוי