מספר טלפון


2761180 - 02 מחמד ח'ליפה ח'לף אלעצא
2761181 - 02 מחמד ח'ליפה ח'לף אלעצא
2761182 - 02 ח'אלד יוסף חסין אלעצא
2761183 - 02 אסמאעיל עיסא עלי אחמד
2761184 - 02 מחמד עטא עלי שנאיטה
2761185 - 02 נעים עלי מחמד רדאידה
2761186 - 02 אבראהים חסין מבארך צלאח
2761187 - 02 מוסא מחמד עיסא חסאסנה
2761188 - 02 אעמר ח'ליל מחמד אבולאוי
2761189 - 02 עיסא מחמד מחמוד צלאח