מספר טלפון


2761200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2761201 - 02 מחמד מחמוד מחמד צאפי
2761202 - 02 נופאן אשת'יוי עואד אלעצא
2761203 - 02 מחמד חסן מחמד דרויש
2761204 - 02 מחמד סלימאן עלי אלעש
2761205 - 02 חסין אחמד חסן חסאסנה
2761206 - 02 אבראהים סלימאן עלי אלעש
2761209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי