מספר טלפון


2761210 - 02 עבד רבה חסין מחמד רדאידה
2761211 - 02 ג'לאל מחמוד אשת'יוי אלעצא
2761212 - 02 מדרסה ד'כור דאר צלאח אלאסאסיה
2761213 - 02 אסמאעיל מחמד ח'לף אלעצא
2761214 - 02 עלי אבראהים מחמוד צלאח
2761215 - 02 אחמד מוסא עלי צלאח
2761216 - 02 ח'אלד מוסא עלי צלאח
2761217 - 02 מניר עודה סלאמה סלים
2761218 - 02 מחמד דאוד עבד אללה סלים
2761219 - 02 סלימאן חסין מחמד רדאידה