מספר טלפון


2761240 - 02 בסאם דאוד מחמד אעמיה
2761241 - 02 עבד אללה מחמד אבראהים צלאח
2761242 - 02 דאוד אחמד עלי רדאידה
2761243 - 02 מחמד חסין מחמד רדאידה
2761244 - 02 יוסף ח'ליל מוסא חמידאן
2761245 - 02 ואאל אבראהים אחמד מוסא אלע'וארנה
2761246 - 02 סלימאן מחמוד סאלם צלאח
2761247 - 02 יוסף מחמד מחמוד אלעצא
2761248 - 02 ח'אלד אחמד סאלם אלח'טיב
2761249 - 02 יונס מחמד מחמוד עיסא