מספר טלפון


2761290 - 02 מחמד סלימאן ח'ליפה ג'רארחה
2761291 - 02 וליד סלאמה ג'דוע אלעצא
2761292 - 02 עאדל יוסף אסעד אלצלאח
2761294 - 02 האשם מחמד מחמוד אלעצא
2761296 - 02 מחמד ח'לף עבד אללה דרעאוי
2761297 - 02 ח'אלד אחמד חסין מנצור
2761298 - 02 צלאח מחמד עלי צאפי