מספר טלפון


2761310 - 02 אחמד ח'ליל אסמאעיל צלאח
2761311 - 02 נצ'אל יוסף מחמוד עוצ'
2761312 - 02 עבד אללה מחמוד מחמד חסין
2761313 - 02 חסין מחמד חסין ג'דוע
2761315 - 02 חמדאן מחמד צאפי אבו סרחאן
2761316 - 02 אסמאעיל ח'ליל מחמוד צלאח
2761317 - 02 מחמד רמצ'אן חסין מנצור
2761318 - 02 אבראהים מחמוד סאלם צלאח
2761319 - 02 ת'יסיר חסין עלי רבאיעה