מספר טלפון


2761370 - 02 חסין חסאן אחמד חסאסנה
2761372 - 02 עמר מוסא מחמד עיסא
2761374 - 02 ע'אזי אסמאעיל ח'ליל צלאח
2761375 - 02 מחמד מוסא עלי מבארך
2761376 - 02 ח'אלד נוח מחמד צאפי
2761377 - 02 נאדי שבאב אלעבידיה אלריאצ'י
2761378 - 02 עלי מחמד סלמאן אבו הניה
2761379 - 02 נזאר יוסף מחמוד עוצ'