מספר טלפון


2761380 - 02 ח'ליל ודאעה מחמד צלאח
2761381 - 02 מחמד אחמד מחמד אלעצא
2761382 - 02 פאלח מעטי עלי מסלם
2761383 - 02 פח'רי ח'ליל עלי רביעה
2761384 - 02 מעיוף חסין סלמאן צלאח
2761386 - 02 עיסא חסין עלי רבאיעה
2761387 - 02 אסמאעיל מחמוד אשת'יוי עואד
2761388 - 02 אחמד צאלח אבראהים רבאיעה
2761389 - 02 חסן אסמאעיל עלי צאלח