מספר טלפון


2761411 - 02 מדרסה דאר צלאח ללאנאס
2761413 - 02 מחמד מוסא עלי צלאח
2761414 - 02 מוסא אחמד חסן אבו לאוי
2761415 - 02 עבד מחמד מחמוד אלעצא
2761416 - 02 מניר אדריס אחמד אלעצא
2761418 - 02 מחמוד חמדאן מחמד צלאח
2761419 - 02 אסמאעיל מחמד ח'מיס חסין