מספר טלפון


2761470 - 02 מחמד רצ'ואן עלי שנאיטה
2761471 - 02 מאג'ד מחמד מחמוד אלעצא
2761472 - 02 אמג'ד מחמד מחמוד אלעצא
2761473 - 02 דאווד מוסא עלי עסאסוה
2761474 - 02 ג'מיל עליאן אחמד רדאידה
2761475 - 02 דאוד אחמד עבד ג'דוע רדאידה
2761476 - 02 מחמד אבראהים מחמוד אלשיח' סאלם
2761477 - 02 עאהד אסמאעיל סלימאן חמדאן
2761478 - 02 טאלב מחמד סלמאן חמידאן
2761479 - 02 מחמד אבראהים חמאד אלעצא