מספר טלפון


2761481 - 02 מחמוד עיד מחמוד צלאח
2761482 - 02 ג'מאל סלמאן מחמד שנאיטה
2761483 - 02 ג'מאל מוסא עואד אלעצא
2761484 - 02 פאטמה סאלם אחמד שנאיטה
2761485 - 02 ח'אלד מחמד עיד חסאסנה
2761486 - 02 מחמד עבד מחמד רדאידה
2761487 - 02 ח'אלד עבד סלימאן אלשואורה
2761488 - 02 אחמד עלי מחמד אבו חנך
2761489 - 02 ג'מיל סלים סלימאן רבאיעה