מספר טלפון


2761490 - 02 סעיד עטא עלי מסלם
2761491 - 02 ח'ליל מחמד סמרין כרשאן
2761492 - 02 אבוסת'ה אחמד אבוסת'ה אלדרעאוי
2761493 - 02 ח'אלד אחמד סאלם סלים
2761496 - 02 מחמד עלי ח'ליפה ג'ראח
2761497 - 02 ראצ'י מחמד סלימאן חמדאן
2761498 - 02 אבראהים מחמד עיאד צלאח