מספר טלפון


2761500 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2761501 - 02 עבדאלעזיז חסין אבוסרחאן
2761502 - 02 עלי מצלח ח'מיס אבוסרחאן
2761503 - 02 מחמד מצלח ח'מיס אבוסרחאן
2761504 - 02 אבראהים מוסא אבוסרחאן
2761505 - 02 אסמאעיל מוססא אחמד אבוסרחאן
2761506 - 02 נאצר מחמד חסין אבוסרחאן
2761507 - 02 עלי סלאמה מחמד אבו סרחאן
2761508 - 02 אחמד אבראהים שחאדה צביח
2761509 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה