מספר טלפון


2761520 - 02 עאטף ג'מאל מחמד אלרבאיעה
2761521 - 02 מחמד חמיל מחמד אלרבאיעה
2761523 - 02 מחמד כאיד דאר ח'ליפה
2761524 - 02 יוסף עלי אבו סרחאן
2761525 - 02 מחמד צאלח אבראהים מצבאח
2761526 - 02 סארה אחמד שחאדה צבח
2761527 - 02 עלי מחמד רשיד עיאד
2761528 - 02 עלי ח'ליל מחמוד רבאיעה
2761529 - 02 ג'מאל מחמד רשיד עיאד