מספר טלפון


2761540 - 02 מדרסה אבו עבידה ללבנאת'
2761541 - 02 אחמד יונס רשיד רבאיעה
2761542 - 02 ח'אלד ג'מאל מחמד מחמוד
2761546 - 02 אנור סמיח ח'ליל רבאיעה
2761547 - 02 מחמד עיסא עיאד רבאיעה
2761548 - 02 עלי עביד מחמד רבאיעה
2761549 - 02 ג'מיל מחמד רשיד רבאיעה