מספר טלפון


2761590 - 02 אחמד מחמד ח'מיס חסאסנה
2761591 - 02 מחמוד צאפי עלאן חסאסנה
2761592 - 02 מחמד אחמד חסן חסאסנה
2761593 - 02 ג'מיל מחמד עוד אללה חסאסנה
2761594 - 02 מחמד צאלח מחמד חסאסנה
2761595 - 02 ח'אלד חסן ח'ליל חסאסנה
2761596 - 02 עלי אחמד חסן דאר צביח
2761597 - 02 ח'אלד מחמד עיד סלאמה
2761598 - 02 חסן מחמד עיד סלאמה