מספר טלפון


2761600 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2761601 - 02 אסמאעיל עיד מחמד סאלם
2761602 - 02 מדרסה ריאץ' אלאקצא אלאסלאמיה
2761603 - 02 מחמוד מפדי מחמד צביח
2761604 - 02 מחמד חסין ח'מיס מצלח
2761605 - 02 ג'מיעה אלחסאסנה ללמנפעה אלמת'באדלה
2761606 - 02 פאיז חסן ח'ליל חסאסנה
2761607 - 02 יוסף חסן חסין חסאסנה
2761608 - 02 ח'אלד מוסא עוץ' חסאסנה