מספר טלפון


2761650 - 02 ת'ופיק עטא עטא אללה ח'ליפה
2761652 - 02 מחמוד ח'ליל מחמוד מצבח
2761653 - 02 מחמד מפצ'י מחמד צביח
2761654 - 02 מחמד אחמד יוסף אלרבאיעה
2761655 - 02 מחמוד עיד מחמד סאלם
2761656 - 02 צאלח מחמד עיסא עוצ'
2761657 - 02 אבראהים מחמד עוץ' אלעוצ'
2761658 - 02 מחמוד מחמד עיסא עוצ'
2761659 - 02 עלי מחמד מפצ'י צביח