מספר טלפון


2761670 - 02 ח'ליל צאפי עלאן אלחסאסנה
2761671 - 02 מחמד צאפי עלאן חסאסנה
2761675 - 02 ח'לף חסין עלי אבוסרחאן
2761676 - 02 מחמד חסין עלי אבו סרחאן
2761677 - 02 עוץ' עיד עואד אבו סרחאן
2761678 - 02 עאיד מחמד סאלם אבו סרחאן
2761679 - 02 ח'אלד ג'מיל חסין אבו סרחאן