מספר טלפון


2761695 - 02 מחמד מחמוד ח'ליל מצבח
2761698 - 02 השאם מחמד מהנא רבאיעה