מספר טלפון


2761710 - 02 סהיל אסמאעיל עיד סאלם
2761711 - 02 סלימאן עבד אללה מחמד אלעצא
2761713 - 02 פהמי מחמוד עלי סאלם
2761714 - 02 עלי מחמוד עלי סאלם
2761715 - 02 מחמוד עקיל מוסא סלימאן
2761716 - 02 ראצ'י עלי מסלם אלשנטי
2761717 - 02 אחמד עלי מסלם אלשניטי
2761718 - 02 אחמד סלימאן מחמד אלשניטי
2761719 - 02 מחמד סלימאן מחמד אלשניטי