מספר טלפון


2761720 - 02 עמאד מחמד סלימאן אבו דבוס
2761722 - 02 דאווד מחמד עלי עוצ'
2761726 - 02 מחמד אחמד מחמד צביח
2761727 - 02 מחמד מחמוד חסן דאר צביח