מספר טלפון


2761740 - 02 ג'מאל חסן ח'ליל אלחסאסנה
2761741 - 02 ג'מיל חסן ח'ליל חסאסנה
2761742 - 02 מחמד חסין חסאסנה
2761743 - 02 יוסף צאפי עלאן חסאסנה
2761744 - 02 עמר עטא אללה סלאמה חסאסנה
2761745 - 02 עודה חסאן אחמד חסאסנה
2761746 - 02 פאיז חסין מחמוד חסאסנה
2761749 - 02 סעוד צאלח מחמד אבו סרחאן