מספר טלפון


2761792 - 02 ע'אזי עבד עיאד עיאד
2761793 - 02 מחמד מחמוד עלי סאלם
2761795 - 02 מחמד עלי שנאיטה
2761796 - 02 סעיד עלי סאלם
2761798 - 02 מחמד עבדאללה מחמוד צביח
2761799 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה