מספר טלפון


2761880 - 02 מחמוד אחמד עלי אבו הניה
2761881 - 02 עבד אלמנעם מחמד אבו ערה
2761882 - 02 מחמד דאוד מחמד אלשיח' סאלם
2761883 - 02 מחמד ת'איה מחמד צלאח
2761884 - 02 יוסף אחמד חמידאן מבארך
2761885 - 02 אחמד עלי מחמד צלאח
2761886 - 02 מרכז ת'נמיה אלריף אלשרקי
2761889 - 02 מחמד אחמד מחמד צלאח