מספר טלפון


2761920 - 02 סעיד אחמד מחמד אלעצא
2761923 - 02 ח'אלד עיסא מחמד אבו עלי
2761926 - 02 מחמד עלי חסן סוארכה
2761928 - 02 עמאד סעוד מחמד אלעצא