מספר טלפון


2761950 - 02 ח'אלד עלי ת'איה אלת'עאמרה
2761952 - 02 מחמד עבד סלימאן אלשוארוה
2761953 - 02 עטא סרחאן אמחמד אבו שמסיה
2761955 - 02 עבדאלרחמן טאהר אחמד אלעצא
2761956 - 02 אבראהים סאלם עלי צלאח
2761958 - 02 אחמד אבראהים עבד אללה אבו טיר